Obchodní podmínky

 

 

Všeobecné obchodní podmínky   

 

I.

Obecná ustanovení

 

 1. Naše všeobecné obchodní podmínky platí výhradně. Jsou spojené se všemi našimi nabídkami, dodávkami. Platí v rámci běžícího kontraktu stejně jako pro budoucí obchody.
 2. Jako výrobce si vyhrazujeme právo změny cen s ohledem na kurz nákupních cen surovin (o této změně budou odběratelé předem informováni). Dále si vyhrazujeme právo na změnu logistických údajů např. balení, hmotnosti, EAN kódu apod.
 3. Zboží lze objednávat, elektronicky přes B2B, e–mailem: objednávky@probio.cz, telefonicky, 583 301 972, 583 301 951 nebo přes Vašeho obchodního zástupce ( viz kontakty).
 4. Při objednávkách používejte objednávkový list (viz. zadní část ceníku) nebo elektronický formulář (zašleme na vyžádání), uvádějte obchodní jméno firmy, IČO, adresu místa závozu, telefon, e–mail, datum objednávky, datum předpokládaného odběru, vaši pracovní dobu, číslo zboží, název položky
  a objednávané množství.
 5. Nový odběratel k objednávce přiloží kopii živnostenského listu, případně výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci DIČ. 
 6. U nového odběratele požadujeme pro první tři dodávky platbu předem nebo hotově při odběru zboží.
 7. Minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma na prodejnu je 4.000,-Kč bez DPH.
 8. Pokud hodnota objednávky nepřesáhne stanovený limit 4.000,-Kč bez DPH, hradí dopravné odběratel. V takovém případě požadujeme platbu předem nebo v hotovosti.
 9. Splatnost faktur je do 10 dnů
 10. Při zpoždění platby si vyhrazujeme právo přičíst 100,- Kč za druhou a každou další písemnou upomínku
 11. U zákazníků, kteří nedodržují platební podmínky, budeme požadovat platbu předem nebo hotově při odběru zboží.
 12. Dodané zboží zůstává až do úplného uhrazení naším majetkem. Odběratel je oprávněn nabyté zboží prodávat dále.

 

II.

Termíny dodání

 

 1. U dodávek smluvním partnerům firmy PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. jsou pevně stanoveny termíny dodání, stejně tak termíny uzávěrky objednávek. Všechny tyto termíny jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti (www.probio.cz).
 2. Při zasílání zboží poštou nebo přepravní službou proběhne dodávka během 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky (smlouvy). Za odeslání zboží účtujeme u jednotlivého balíku balné a poštovné.

 

III.

Reklamace

 1. Reklamaci na množství a druh zakoupeného zboží lze uplatnit do 3 kalendářních dnů od převzetí zboží prostřednictvím zákaznického centra nebo obchodního zástupce.
 2. Při doručení zboží přepravní službou nebo poštou je nutné zboží zkontrolovat ihned při převzetí a viditelné fyzické poškození reklamovat ihned u přepravce a neprodleně informovat zákaznické centrum nebo obchodního zástupce firmy PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.
 3. Reklamace na kvalitu zboží lze uplatnit po dobu trvanlivosti zboží. Nezodpovídáme však za vady a snížení kvality v důsledku neodborné manipulace a nedodržení skladovacích podmínek uvedených na obalu zboží.
 4. Pro zahájení reklamačního řízení je vždy nutné dodržet následující kroky:
  1. reklamace zboží musí být bez zbytečného odkladu oznámena telefonicky, e-mailem nebo obchodnímu zástupci, firmě PRO-BIO, obchodní     společnost s r.o.,

  2. vyplnit reklamační protokol, dostupný na webových stránkách, nebo na vyžádání u obchodního zástupce čiřidiče naší dopravy. Protokol musí obsahovat číslo faktury, datum  nákupu, druh reklamovaného zboží, datum minimální trvanlivosti, popis reklamačního důvodu, razítko a podpis odpovědné osoby. Tento protokol společně s reklamovaným zbožím doručit do  společnosti Pro- Bio s.r.o.

  3. reklamované zboží vrátit do 14 dnů od data dodání v případě reklamace na množství a druh zboží nebo do 14 dnů od data zjištění vady zboží, a to v originálním balení zabezpečeném proti  rozsypání, poškození nebo kontaminaci.

 5. Při nedodržení kroků uvedených v bodech 1. až 4. nebude na reklamaci brán zřetel.