Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2020

 

I.

Obecná ustanovení

 

 1. Naše všeobecné obchodní podmínky platí výhradně. Jsou spojené se všemi našimi nabídkami, dodávkami. Platí v rámci běžícího kontraktu stejně jako pro budoucí obchody.
 2. Jako výrobce si vyhrazujeme právo změny cen s ohledem na kurz nákupních cen surovin (o této změně budou odběratelé předem informováni). Dále si vyhrazujeme právo na změnu logistických údajů např. balení, hmotnosti, EAN kódu apod.
 3. Zboží lze objednávat, elektronicky přes B2B, e–mailem, objednávky@probio.cz, telefonicky, 583 301 972, 583 301 951 nebo přes Vašeho obchodního zástupce ( viz kontakty).
 4. Při objednávkách používejte aktuální ceník nebo elektronickou formu přes B2B , uvádějte obchodní jméno firmy, IČO, adresu místa závozu, telefon, e–mail, datum objednávky, datum předpokládaného odběru, vaši pracovní dobu, číslo zboží, název položky a objednávané množství.
 5. Nový odběratel k objednávce přiloží kopii živnostenského listu, případně výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci DIČ. 
 6. U nového odběratele požadujeme pro první tři dodávky platbu předem nebo hotově při odběru zboží.
 7. Minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma na prodejnu je 4.000,-Kč bez DPH.
 8. Pokud hodnota objednávky nepřesáhne stanovený limit 4.000,-Kč bez DPH, hradí dopravné odběratel.
 9. Splatnost faktur je do 10 dnů nebo dle dohody.
 10. U zákazníků, kteří nedodržují platební podmínky, budeme požadovat platbu předem nebo hotově při odběru zboží.
 11. Dodané zboží zůstává až do úplného uhrazení naším majetkem. Odběratel je oprávněn nabyté zboží prodávat dále.

 

II.

Termíny dodání

 

 1. U dodávek smluvním partnerům firmy PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. jsou pevně stanoveny termíny dodání, stejně tak termíny uzávěrky objednávek. Všechny tyto termíny jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti (www.probio.cz).
 2. Při zasílání zboží poštou nebo přepravní službou proběhne dodávka během 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky (smlouvy). Za odeslání zboží účtujeme u jednotlivého balíku balné a poštovné.

 

III.

Reklamace

 1. Reklamaci na množství a druh zakoupeného zboží lze uplatnit do 3 kalendářních dnů od převzetí zboží prostřednictvím zákaznického centra nebo obchodního zástupce.
 2. Reklamace výrobků na přítomnost škůdců bude řešena jen v prvních 3 měsících od dodávky
 3. Při doručení zboží přepravní službou nebo poštou je nutné zboží zkontrolovat ihned při převzetí a viditelné fyzické poškození reklamovat ihned u přepravce a neprodleně informovat zákaznické centrum nebo obchodního zástupce firmy PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.
 4. Reklamace na kvalitu zboží lze uplatnit po dobu trvanlivosti zboží. Nezodpovídáme však za vady a snížení kvality v důsledku neodborné manipulace a nedodržení skladovacích podmínek uvedených na obalu zboží.
 5. Pro zahájení reklamačního řízení je vždy nutné dodržet následující kroky:
  1.  reklamace zboží musí být bez zbytečného odkladu oznámena telefonicky, e-mailem na oddělení reklamací  nebo obchodnímu zástupci, firmě PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.,
  2.  vyplnit reklamační protokol, dostupný na zákaznickém centru nebo  u obchodního zástupce či

řidiče naší dopravy. Protokol musí obsahovat číslo faktury, datum  nákupu, druh reklamovaného zboží, datum minimální trvanlivosti, popis reklamačního důvodu, razítko a podpis odpovědné osoby. Tento protokol společně s reklamovaným zbožím doručit do  společnosti Pro- Bio s.r.o.

 1. reklamované zboží vrátit do 14 dnů od data dodání v případě reklamace na množství a druh zboží nebo do 14 dnů od data zjištění vady zboží, a to v originálním balení zabezpečeném proti  rozsypání, poškození nebo kontaminaci.
 1. Při nedodržení kroků uvedených v bodech 1. až 4. nebude na reklamaci brán zřetel.

 

 KONTAKTY:

 

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

 

Objednávky

Lenka Kukumbergová

Tel: 583 301 951

Zuzana Juhaňáková

Tel.: 583 301 972

 

mob: 777 744 360

objednavky@probio.cz

 

reklamace

mob.: 731 441 797

e-mail.:reklamace@probio.cz

 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

Obchodní zástupce pro Střední a Jižní Moravu

 Renata Melliosová

mob.: 777 744 353

e-mail.:melliosová@probio.cz

 

Obchodní zástupce pro Severní Moravu a Východní Čechy

 Lukáš Ludvík

mob.: 733 124 297

e-mail.:ludvik@probio.cz

 

 

Obchodní zástupce pro Jižní a Západní Čechy, Vysočina

Petr Bican

mob.: 777 744 903

e-mail.:bican@probio.cz

 

Obchodní zástupce pro Střední a Severní Čechy

              Kateřina Hendrychová              

mob.: 777 744 902

e-mail.:hendrychova@probio.cz

 

 

ODBĚRATELÉ SUROVIN -  obchodní zastoupení pro ČR

Specialista pro velkoobjemová balení a odběratele surovin

Štěpánka Řehová

mob.: 777 744 904

e-mail.:rehova@probio.cz

 

 

 

 

 

 

 

PRO-BIO obchodní společnost s r.o.

Lipová 40, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem

IČO: 465 81 863

DIČ: CZ 465 81 863
www.probio.cz